Menjači brzina

Pažnja, otvara u novom prozoru. Štampa

Prednji menjač

Menjač je mehanizam za promenu brzina, sastoji se iz fiksnog i pokretnog dela (kaveza). Prema konstrukciji fiksnog dela prednjih menjača, razlikujemo menjače koji se vezuju obujmicom za ram i menjače koji se montiraju na osovinu srednjeg pogona, poznat je i kao e-tip (engl. e-type). E-tip menjača se montira direktno na šoljice srednje osovine čime je znatno olakšano podešavanje (prikazan na slici), ali otežana demontaža koja zahteva skidanje celog srednjeg pogona. Najčešće se koristi kod ramova sa zadnjim amortizerom konstruisanih tako da montaža ma koje od obujmica nije moguća ili kod krutih ramova čija je cev u koju ulazi šticna većeg prečnika od standardnih obujmica. Menjači koji se pomoću obujmice fiksiraju za ram dele se u 2 grupe i to su oni kojima se obujmica nalazi iznad osovina oko kojih se kavez pokreće (engl. bottom swing) i one kod kojih se pokretanje kaveza vrši iznad obujmice (engl. top swing). Pored ove podele koja je navedena, prednji menjači se razlikuju i prema potezu sajle:

  • Potez sajle odozgo - češće kod MTB bicikli, jer je lanac zaštićen od prljavštine
  • Potez sajle odozdo - češće kod drumskih bicikli
  • Sa pregibom, oba poteza (engl. dual pull) - noviji izum, univerzalna primena.

Prednji menjač ima standardno dve ili tri brzine, zavisno od prednjeg pogona. Dvobrzinski (nazvan i dupla) je uglavnom kod drumskih bicikala, trobrzinski (nazvan i tripla) je standardan kod brdskih bicikala, za lakšu kontrolu kod manjih brzina na lošim putevima.

Zadnji menjač

Zadnji menjač upravlja primenom brzina na zadnjem lančaniku, koja se vrši odgovarajućom ručicom menjača (triger, tvister ili šifter) posredstvom skraćivanja ili produžavanja sajle. Pri promeni brzine na viši stepen, sajla se produžuje a menjač zateže lanac čime se pomera u desnu stranu na veći lančanik i viši stepen brzine. Pri prebacivanju u nižu brzinu proces je suprotan, sajla se zateže (skraćuje), a menjač

popušta lanac koji se pomera na levi lančanik, tj. na nižu brzinu. Menjači se razlikuju prema dužini kaveza (rastojanju između gornjeg i donjeg točkića (pulija) menjača), pa prema tome postoje tri različite dužine zadnjeg menjača (kavezi se prave u tri veličine):

  • Zadnji menjač sa kratkim kavezom
  • Zadnji menjač sa srednjim kavezom
  • Zadnji menjač sa dugim kavezom

Veličinom kaveza je je određen kapacitet menjača, tj. razlikom broja zuba najmanjeg i najvećeg lančanika kako kod srednjeg pogona, tako i kod zadnjih lančanika. Ovo je razlog zašto su kavezi na drumskim biciklima kraći od kaveza na menjačima MTB-ova.

Ručice menjača

Ručice menjača se drugačije nazivaju i šifteri. Postoji više vrsta ručica menjača. Na starim drumskim biciklima bile su monitarne na diagonalnoj cevi rama, dok se danas nalaze na kormanu. Standardno je leva ručica za menjanje brzina na prednjom lančaniku, dok desna menja brzine na zadnjem lančaniku. Vrlo specifične su ručice na drumskim biciklima, stare sa sistemom poluge i novije koje su integrisane u sa sistemom kočnica.

Sportske ručice na brdskom biciklu se mogu klasifikovati u nekoliko varijanti:

  • Menjač sa sistemom poluge
  • Triger šift ili okidač (engl. Rapid Fire)
  • Tvist šift ili grip šift
  • DCL šimanov sistem ili šamaraljke (engl. dual control lever - DCL)

Menjač sa sistemom poluge - na polugu je fiksirana sajla, okretanjem oko jednog kraja se nateže ili opušta, čime se menjaju brzine. Ovaj sistem je u upotrebi od nastanka bicikala sa brzinama, ali je danas skoro potpuno potisnut sa tržišta MTB opreme. Šimano je forsirao sistem rafalne vatre (engl. Rapid Fire) kod nas poznatiji kao okidači dok je SRAM patentirao daleko jednostavniji, ali kratkotrajniji i tada manje precizni sistem Grip šift [2].

Triger šift ili okidač - rade po sistemu okidanja, kako napred, tako i nazad. Primena je rešena tako da palac penje lanac na veće lančanike, dok ga kažiprst spušta. Okidačii su veoma dobro rešeni, sigurni u svom radu, a najviše klase imaju i lagere ugrađene u svoj sistem. Ono što je još jedan plus je da se može nesmetano koristiti kočnica i u isto vreme menjati brzine. Ovaj sistem je Šimanov patent, ali se i SRAM poslednjih godina upustio u produkciju svojih trigera, koji imaju nešto drugačiji princip [3].

Tvist šift ili grip šift - su razvijeni od strane SRAM-a, a kasnije ih je i Šimano prihvatio i razvio sopstvene serije. I ovi menjači su godinama evoluirali da bi danas bili izuzetno pouzdani i ekstemno laki za upotrebu. Kod ovog sistema se promene brzina vrše okretanjem dela rukohvata kormana, veoma sličan dodavanju gasa na motociklima. Pri tome, mehanizam im je manje složenosti od mehanizma kod trigera, pa samim tim i manje se kvari. Nedostatak koji se primećuje kada je potrebno kočiti i menjati brzine u isto vreme, što je gotovo nemoguće izvesti. Šimano nije delio ovaj entuzijazam sa SRAM-om, pa su njihovi tvist šifteri razvijeni samo za niže klase opreme.

Šamaraljke ili dual kontrol liver - su ručice menjača koje su Šimanov noviji izum. Kod ovog sistema se išlo na varijantu da vozač može da menja brzine i koči istovremeno, jer DCL poseduje jedninstvenu ručicu menjača i kočnice te pri povlačenju ručice ka kormanu kočimo, dok guranjem ručice naviše ili naniže menjamo brzine. S obzirom na to radi se u V-brake varijanti i u disk varijanti. Ovakav princip menjanja brzina odavno funkcioniše na drumašima (drumskim biciklima), te je 2003. godine Šimano odlučio da svoje decenijsko iskustvo u šifterima drumskih bicikala primeni i na MTB. Sistem je nešto sporiji od klasičnih trigera, dok se s obzirom na veću polugu ručice menjanje brzina odvija manjim dejstvom sile.


Saobraznost robe

ng
  Svi proizvodi su pod proizvođačkom garancijom. Garantni rok iznosi 24 meseci.
Detalje pogledajte  OVDE.

Kontakt info

kontakt-informacije

 APOLLO BIKE

Zmaj Jovina 1 23300 Kikinda
 
Radnim danom: 10:00 - 16:00
                     Subota i Nedelja neradni dani
top